termoelektro

16 Februara, 2018

Milijan Mirković / Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske i korporativne poslove

Ukoliko su zahtjevi kupaca nejasni ili nepotpuni, mi se obavezujemo da preuzmemo sve mjere u cilju boljeg razumijevanja potreba i […]
16 Februara, 2017

Ilija Stjepanović / Predsjednik Uprave

Nivo kvaliteta naših usluga mora da bude usaglašen sa specifikacijom za isporuku, propisima i standardima.
16 Februara, 2017

Aco Benović / Izvršni direktor za tehničko-komercijalne poslove

Naši ciljevi vezani su za razvoj, proizvodnju i montažu proizvoda specificiranog kvaliteta, u ugovorenom roku i sa najmanjim troškovima.