Ilija Stjepanović / Predsjednik Uprave

Nivo kvaliteta naših usluga mora da bude usaglašen sa specifikacijom za isporuku, propisima i standardima.