Aco Benović / Izvršni direktor za tehničko-komercijalne poslove

Naši ciljevi vezani su za razvoj, proizvodnju i montažu proizvoda specificiranog kvaliteta, u ugovorenom roku i sa najmanjim troškovima.