Termoelektro d.o.o. Brčko traži 134 radnika

Zbog povećanja obima posla direktor Preduzeća raspisuje konkurs

(za prijem u radni odnos na određeno vrijeme)

 1. Bravari – (monteri, cjevari) – 70 izvršilaca (poslovi montaže cijevnog sistema, čelične konstrukcije, posuda, rezervoara u Rafinerijama i poslovi montaže cjevovoda, parovoda i nepritisnog dijela opreme  na kotlovskim postrojenjima  u Termoelektranama)
  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Sposobnost samostalnog vođenja poslova, rad sa grupom ljudi
  • Rad po crtežima (izometriji)
  • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku
  • Montaža cjevovoda i konstrukcije
  • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača
  • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina
  • Autogeno rezanje cijevi ili lima
  • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima
  • Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.
 1. Bravari – monteri – 20 izvršilaca
  (poslovi montaže cijevnog sistema, čelične konstrukcije, posuda, rezervoara  u Rafinerijama i poslovi montaže cjevovoda, parovoda i nepritisnog dijela opreme  na kotlovskim postrojenjima  u Termoelektranama)
  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV),
  • Bez posjedovanja radnog iskustva na gore navedenim poslovima.
 1.   Zavarivači – 35 izvršilaca (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)
  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Posjedovanje atesta (poželjno)
  • Argonski zavarivači – 10 izvršilaca
  • Elektro zavarivači – 10  izvršilaca
  • CO2 zavarivači – 10 izvršilaca
  • Autogeni zavarivači – 5 izvršilaca
  • Radno iskustvo min. 2 godine na gore navedenim objektima
  • Prije stupanja u radni odnos izvršiće se provjera zavarivača za dati atest
 1. Dizaličari – 2 izvršioca (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)Uslovi:
  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Posjedovanje uvjerenja za dizaličara
 1. Električari – 2 izvršioca (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)
  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Minimalno iskustvo u struci 5 godina.
 1. Skelari – 5 izvršilaca (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)
  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Iskustvo u montaži cijevne skele, min. 2 god.

Pored gore navedenih posebnih uslova, kandidati treba da ispune i opšte uslove propisane Zakonom. Za sve kandidate obavezan je probni rad u trajanju od 30 dana.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Biografiju („CV“) dostaviti  u „Termoelektro“ d.o.o. Bulevar mira 1 ili elektronskim putem na e-mail: info@termoelektro-brcko.com

Za sve dodatne informacije obratiti se na brojeve telefona:  049/216-832;  049/217-565; 049/232-580; fax: 049/ 232-581.