Z.P. RiTE Ugljevik Ugljevik

 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinske kotlovske opreme
 • Nabavka usluge na sanaciji cijevnog sistema kotla
 • Nabavka usluga na tekućem održavanju kotlovskog postrojenja
 • Nabavka  usluga na mašinskom održavanju kotlovskog postrojenja
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinskih pomoćnih objekata
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinske kotlovske opreme
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinskog cijevnog sistema
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinskog cijevnog sistema
 • Nabavka usluga na zamijeni nosećih elemenata konvektivnog pregrijača
 • Nabavka usluga na zamijeni cijevnih zaviješenja na ŠPP-e
 • Nabavka usluga na zamijeni nosećih elemenata konvektivnog pregrijača
 • Nabavka usluga na zamijeni cijevnih zaviješenja na ŠPP-e
 • Nabavka usluga na remontu mlinskog postrojenja
 • Nabavka usluga na remontu mlinskog postrojenja
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinskog cijevnog sistema
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinskih pomoćnih objekata
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinske kotlovske opreme
 • Nabavka usluga na mašinskom održavanju kotlovskog postrojenja
 • Nabavka usluga na remontu mlinskog postrojenja
 • Nabavka usluga na tekućem održavanju mlinskog postrojenja
 • Nabavka usluga na tekućem održavanju mlinskog postrojenja
 • Nabavka usluga na tekućem održavanju cijevnog sistema kotla
 • Nabavka usluga na zamijeni cijevnih zaviješenja na ŠPP-e
 • Nabavka usluga na zamijeni nosećih elemenata konvektivnog pregrijača
 • Nabavk usluga na mašinskom održavanju kotlovskog postrojenja
 • Nabavka usluge termičke obrade zavara na koljenu od komore KPP-a
 • Nabavka usluge na zamijeni cijevnih zaviješenja na ŠPP
 • Nabavka usluge reparature radnih kola dimnih ventilatora DOD 41
 • Nabavka usluge pripreme na parovodu svježe pare
 • Nabavk usluga na mašinskom održavanju kotlovskog postrojenja
 • Nabavka usluga remontnih održavanja mašinskih pomoćnih objekata