Najznačajniji projekti

2015.

Hidroelektrana na rijeci Govza – Foča
Radovi na montaži cjevovoda.
Vrijednost izvršenih radova 560.000,00 KM

Sisecam soda Lukavac d.o.o.
Montaža kotla od 110 tona pare na sat.
Vrijednost izvršenih radova 677.445,00 KM

 

2014.

Rafineriji nafte Brod – Зарубежхефтестроймонтаж
Priključenje dovodnih cjevovoda na rezervoar M-1
Vrijednost izvršenih radova 630.185,79 KM

RiTE Ugljevik
Nabavka usluga na zamjeni nosećih elemenata konvektivnog pregrijača
Vrijednost izvršenih radova 418.041,00 KM

 

2013.

TE Tuzla – Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Montaža i demontaža ekonomajzera na kotlu 6 (bloka 5)
Vrijednost izvršenih radova 1.134.315,00

Alumina Zvornik
Demontažno-montažni radovi na cijevnom sistemu kotla br. 3
Vrijednost izvršenih radova 476.784,00

 

2012.

Energolinija d.o.o. Zvornik
Rekonstrukcija kotla sa ciljem promjene goriva sa gasovitog na čvrsto
Vrijednost izvršenih radova 360.000,00 KM

TE Tuzla – Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Nabavka armature sa ugradnjom na bloku 6 – 215 MW
Vrijednost izvršenih radova 575.020,09 KM

TE Gacko – RiTE Gacko
Zamjena konvektivnog pregrijača pare (KPP)
Vrijednost izvršenih radova 742.500,00 KM

 

2011.

Termoelektrana Kakanj
Rekonstrukcija bloka 6.
Zavareno preko 18.000 zavara na pritisnom dijelu kotla. Demontirano 1.726.350 kg kotlovske opreme, a namontirano 1.232.777 kg nove kotlovske opreme pritisnog i nepritisnog dijela kotla.
Vrijednost izvršenih radova 4.217.159,825 KM

Rafinerija nafta Brod
Kapitalni remonti i rekonstrukcija peći.
Radovi na pripremi i podizanju druge,treće i četvrte sekcije konvekcione spirale cijevi i učvršćivanje nosećih konstrukcija skeleta peći 31-F-01 sekcije broj 31.
Vrijednost izvršenih radova 645.576,46 KM

 

2010.

Termoelektrana Ugljevik
Rekonstrukcija kotla.
Vrijednost izvršenih radova 2.697.168,83 KM

Termoelektrana Tuzla
Zamjena ekonomajzera i pregrijača pare.
Vrijednost izvršenih radova 813.150,00 KM

 

2009.

Rafinerija ulja Modriča
Revitalizacija rafinerije ulja „Modriča“

Hidroelektrana Trebišnjica Trebinje
Kapitalni remont.
Vrijednost izvršenih radova 165.750,00 KM

Nuklearna elektrana Krško – Slovenija
Mašinski radovi na projektu seizmičke zaštite mosta.
Vrijednost izvršenih radova 77.968,80 KM

 

2008.

Petrohemijski kompleks Kiriši – Ruska federacija
Gradnja peći Reforminga
Vrijednost izvršenih radova 2.202.050,89 KM

 

2007.

ArcelorMittal Zenica
Rekonstrukcija kotla.
Vrijednost izvršenih radova 1.094.445,30 KM

Toplana Bosanski Brod
Izgradnja toplane po sistemu „ključ u ruke“.
Vrijednost izvršenih radova 2.641.958,35 KM

 

2004.

Termoelektrana Gacko
Rekonstrukcija kotla.
Vrijednost izvršenih radova 1.594.360,00 KM