Ljudski resursi

Najznačajniji resurs našeg preduzeća su zaposleni. Kontinuirano radimo na privlačenju, razvijanju i zadržavanju najboljih stručnjaka iz područja naše djelatnosti.

Naša vizija poslovanja to smo svi mi, pojedinci sa svojom inicijativom, kolektiv sa svojom snagom.

Vjerujemo da je uspjeh preduzeća moguć samo razvojem preduzimljivosti, entuzijazma i vjere u uspjeh svakog pojedinca.

Preduzeće “Termoelektro” d.o.o. Brčko ima preko 300 zaposlenih radnika, a po potrebi zapošljava i veći broj stručnjaka za određene oblasti.

Kadrovska struktura


 • Dipl. maš. inž.15%

 • Maš. inženjeri6%
 • Maš. Tehničari5%

 • IWI2%

 • IWE2%

 • IWT1%

 • Ekonomisti10%

 • Pravnici2%

 • Inženjeri ZNR2%

 • Poslovođe10%
 • Vodeći majstori12%

 • Grupovođe12%

 • Zavarivači45%

 • Cjevari40%

 • Bravari - monteri90%

 • Električari3%

 • Odžarivači4%

 • Vozači4%

 • Magacioneri5%
 • Ostali15%