Konkurs za prijem u radni odnos 2020. godine

Zbog povećanja obima posla direktor Preduzeća raspisuje
KONKURS
(za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme)

Kandidati obavljaju dole navedene poslove u BiH i inostranstvu:

poslovi montaže cijevnog sistema, čelične konstrukcije, posuda, rezervoara u Rafinerijama i poslovi montaže cjevovoda, parovoda i nepritisnog dijela opreme na kotlovskim postrojenjima u Termoelektranama kao i izgradnja skele i privremenih platformi na istim.

 1. Inženjer elektrotehnike…….1 izvršilac

Ključne odgovornosti:

 • Vođenje poslovnog procesa i izrada tehničke dokumentacije,
 • Vođenje projekata i nadzor nad realizacijom projekta,
 • Izrada tehničkih rješenja, priprema ponuda i praćenje realizacije projekata,
 • Radno iskustvo minimalno 2 godine na datim poslovima.

Uslovi: Završen elektrotehnički fakultet (smjer elektroenergetika/automatika) ili master elektrotehnike

Prednost imaju kandidati sa položenim stručnim ispitom

 1. Građevinski inženjer…….1 izvršilac

Ključne odgovornosti:

 • Vođenje poslovnog procesa i izrada tehničke dokumentacije,
 • Vođenje projekata i nadzor nad realizacijom projekta,
 • Izrada tehničkih rješenja, priprema ponuda i praćenje realizacije projekata,
 • Radno iskustvo minimalno 2 godine na datim poslovima.

Uslovi: Završen građevinski fakultet (smjer visokogradnja) ili master građevine

Prednost imaju kandidati sa položenim stručnim ispitom

 1. Bravari – (monteri, cjevari) ………. 30 izvršilaca

Uslovi:

 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
 • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
 • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
 • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
 • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
 • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima.

Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 1. Zavarivači……….. 20 izvršilaca

Uslovi:

 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Posjedovanje atesta (poželjno)
 • Argonski zavarivači – 6 izvršilaca
 • Elektro zavarivači – 6 izvršilaca
 • CO2 zavarivači – 6 izvršilaca
 • Autogeni zavarivači – 2 izvršilaca
 • Radno iskustvo min. 2 godine na gore navedenim objektima
 • Prije stupanja u radni odnos izvršiće se provjera zavarivača za dati atest
 1. Skelari …………..5 izvršilaca

Uslovi:

 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Iskustvo u montaži cijevne skele, min. 2 god.
 1. Vodeći majstor…………….5 izvršilaca

Uslovi:

 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Sposobnost samostalnog vođenja poslova,
 • Sposobnost vođenja manje grupe ljudi (do 10 ljudi),
 • Rad po crtežima (izometriji),
 • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
 • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
 • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
 • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
 • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
 • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima.

Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 1. Grupovođa…………….5 izvršilica

Uslovi:

 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Sposobnost samostalnog vođenja poslova,
 • Sposobnost vođenja manje grupe ljudi (do 20 ljudi),
 • Rad po crtežima (izometriji),
 • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
 • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
 • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
 • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
 • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
 • Radno iskustvo min. 5 godine na datim poslovima.

Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 1. Tehničar pripreme…………..4 izvršioca

Uslovi:

 • Stepen stručne spreme (SSS),mašinska struka
 • Sposobnost izrade i razrade tehničke dokumentacije,
 • Sposobnost izrade i razrade tehnologije montaže,
 • Sposobnost izrade specifikacija materijala prema tehničkoj dokumentaciji,
 • Sposobnost vođenja evidencije izrađene tehničke dokumentacije po realizaciji, projektovanju i sortiranje i arhiviranje iste,
 • Sposobnost vođenja evidencije atesta svih materijala korištenih u realizaciji radnog naloga,
 • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima

Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

Za sve kandidate je obavezan probni rad u skladu sa Zakonom.

Pored gore navedenih posebnih uslova, kandidati treba da ispune i opšte uslove propisane Zakonom.                                                                                 

Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta. Biografiju (CV) dostaviti  u „Termoelektro“ d.o.o. Bulevar mira 2 ili elektronskim putem na e-mail: info@termoelektro.ba

Formular za prijavu možete preuzeti na ovom linku ili klikom na sliku dokumenta sa strane, popuniti ga elektronski ili čitko hemijskom olovkom.

Za sve dodatne informacije obratiti se na brojeve telefona:

 • +387 49 216 832,
 • +387 49 217 565,
 • +387 49 232 580,
 • fax: +387 49 232 581.