Karijera

Tražite posao?

Ukoliko tražite posao i ispunjavate uslove objavljenih konkursa javite nam se!

Formular

Word prijava – latinica
Word prijava – ćirilica

Preuzmite odgovarajući formular za konkurs.

Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje jasno i u potpunosti. Popunite formular na računaru, čitko hemijskom olovkom ili otkucajte na pisaćoj mašini. Pažlјivo pročitajte i odgovorite na pitanja.

NAPOMENA

  • Ova prijava važi za više konkursa,
  • Komisija za zapošlјavanje obavještava kandidate o otvorenom konkursu, mjestu i vremenu intervjua putem web stranice, telefonskog poziva ili email poruke,
  • Samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa/oglasa biće pozvani na intervju.

Kako poslati prijavu i dokumenta?

Molimo Vas da popunjen formular kao i prateću dokumentaciju (dozvole, licence, diplome, certifikate, preporuke itd) pošaljete na email info@termoelektro.ba

ili na adresu

Termoelektro d.o.o.
Bulevar mira 2
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina