Certifikati

Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (fr. Organisation internationale de normalisation, engl. Internacional Organization for Standardization) je agencija Ujedinjenih nacija sa sedištem u Ženevi, zadužena za standardizaciju, odnosno izdavanje standarda.

Certifikat za sistem upravljanja prema
ISO 9001:2015
Certifikat za sistem upravljanja prema
ISO 14001:2015
Certifikat za sistem upravljanja prema
ISO 45001:2018
Sertifikat sigurnosti izvođača
Sicherheits Zertifikat Contraktoren
Safety Certificate Contractors
Proizvođač i zavarivački pogon
Inspekcija pogona za zavarivanje
Prenošenje žiga na materijale